مراحل انجام فرآیند فعال سازی موبایل، با استفاده از کد دستوری #۷۷۷۷*

مرحله یک:

ابتدا با سیم کارت خود، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.

مرحله دو:

در این مرحله لازم است تا با ارسال عدد ۲، گزینه «فعالسازی» را انتخاب کنید.

مرحله سوم:

در مرحله بعدی، باید شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد فعال سازی آن را دارید، وارد کنید.

شناسه  (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت)  بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل‌ مشاهده  است. برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید 15 رقم ابتدایی این  شناسه (IMEI)، بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و ...) استفاده شود.

مرحله چهارم:

در این مرحله باید شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید.

مرحله پنجم:

در این مرحله باید کد فعالسازی را وارد کنید. کد فعالسازی یک عدد ۶ رقمی است که با صفر شروع نمی شود.

مرحله ششم:

در  این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که در آن شناسه (IMEI) و  شماره سیمکارت وارد شده نمایش داده شده است. درصورتیکه اطلاعات این پیغام  مورد تأیید شما است، عدد ۱ را وارد نمایید.

مرحله هفتم:

در نهایت  پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر فعال سازی موفق دستگاه با  شناسه (IMEI) مربوطه، برای شماره سیمکارت ارائه شده است. این پیغام به صورت  پیامکی نیز ارسال خواهد شد.

پیامد عدم فعال سازی دستگاه

در صورتی که دستگاه قانونی خریداری شده برای سیم کارت خریدار فعال سازی نگردد،  این دستگاه پس از مدت کوتاهی قطع خواهد شد.